Webinar "Tworzywa sztuczne – fascynujące materiały. Webinarium Fundacji PlasticsEurope Polska"

dr inż. Edyta Wielgus-Barry

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. uzyskała stopień doktora za badania nad polielektrolitami o wysokim przewodnictwie protonowym. Obecnie pracuje w Fundacji PlasticsEurope Polska, w której jest odpowiedzialna za działania edukacyjne.

Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, prowadzi liczne działania, których celem jest rozwój gospodarki oraz ochrona środowiska, upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych i ich roli w zrównoważonym rozwoju.

  • Działamy poprzez edukację i właściwe informowanie, promowanie innowacji w dziedzinie tworzyw, a także nowatorskich metod produkcji, odzysku, skuteczności działań ekologicznych oraz odzyskiwania tworzyw sztucznych. 
  • Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania – począwszy od szkoły podstawowej, aż do szkół ponadgimnazjalnych i uczelni technicznych.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym tworzywom sztucznym.

Przedstawimy:

  • podstawowe zagadnienia związane z chemią polimerów, przetwórstwem tworzyw oraz wykorzystaniem innowacyjnych tworzyw w różnych zastosowaniach – m.in. w medycynie, elektronice, architekturze i sporcie.
  • ekologiczne aspekty stosowania tworzyw sztucznych, rola tych materiałów w ochronie żywności, oszczędności energii i ochronie klimatu, a także zagospodarowanie odpadów i odzyskanie wartości tworzyw.

Prezentowane podczas webinarium zagadnienia są tematem książki „Tworzywa sztuczne – nowoczesne materiały”, opracowanej przez Fundację z myślą o kształceniu chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wszyscy uczestnicy webinarium otrzymają BEZPŁATNIE KOMPLET KISĄŻEK, a także broszurę z opisem podstawowych tworzyw sztucznych i zestaw próbek tworzyw do przeprowadzenia w szkole doświadczeń. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Fundację PlasticEurope Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 lok. 109, 00-074 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń i fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265234, posiadającą numer NIP: 5252388259 oraz nr REGON: 140766156; zwaną dalej „Fundacją”, w celach dotyczących usług i produktów oferowanych przez Fundację. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a tego, iż przysługuje mi możliwość wycofania zgody w każdym czasie.

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]