Logo

Konferencja: Siła społeczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Date

Wednesday, May 12, 2021

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

* Potwierdzam, że mogłam/-em zapoznać się z zasadami przetwarzania moich danych (polityka prywatności): https://www.fairtrade.org.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
** Zapoznałem/am się z regulaminem webinarium i akceptuję go rejestrując się na webinarium: https://www.fairtrade.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-webinaru-Fairtrade-Polska.pdf 
Klauzula rozszerzona:
Twoje dane na potrzeby Webinarium przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu) na potrzeby jego organizacji. Webinarium (nagranie) będzie rozpowszechniane. Masz możliwość zadawania pytań na czacie pisemnie. Zwróć uwagę, że jeśli zdecydujesz się na zadawanie pytań połączeniem audio lub audio i wideo, potraktujemy to jako zgodę na rozpowszechnianie odpowiednio Twojego głosu i wizerunku. Szczegóły w Regulaminie w pkt 6-14.
Zgodę na rozpowszechnianie jak i zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie Twoich danych do czasu wycofania zgody. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres ado@fairtrade.org.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych znajdziesz na stronie https://www.fairtrade.org.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
Presenter

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski
Przedstawiciel i Prezes Rady United Nations Global Compact Newtorek Poland (UNGC Network Poland).
W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-14 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UNGC Network Poland (ONZ-owskiej sieci koordynującej współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi). Od 2011 roku Dyrektor Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UNGC Network Poland).
Presenter

Jolanta Murawska

Główny Specjalista Referatu Spraw Zagranicznych w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska. W Urzędzie Miejskim zajmuje się współpracą z miastami partnerskimi, m.in. z Bremą, Wilnem, a także innymi miastami rosyjskojęzycznymi. Reprezentowała Gdańsk i Polskę w Prezydium Związku Hanzy. Bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwego Handlu utworzonej w Związku Hanzy, propagując ten temat w Gdańsku i innych polskich miastach Hanzeatyckich. Zaangażowana jest w udzielanie pomocy i skutecznego wsparcia różnych organizacjom społecznym. Aktywnie działa w Towarzystwie Polska-Niemcy w Gdańsku.
Presenter

dr Ewa Radomska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt i wykładowczyni akademicka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym rozwojem gospodarczym i społecznym państw, ich konkurencyjnością i innowacyjnością, handlem międzynarodowym i inwestycjami zagranicznymi, współpracą różnych uczestników globalnej gospodarki: państw, organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstw. Interesują ją regiony Europy, Azji i Afryki po których najchętniej też podróżuje. Wykłada w Polsce i za granicą jako visiting lecturer (Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Grecja, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Litwa). Wraz z zespołem Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu – wykładowcami i studentami przyczyniła się do uzyskania przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie pierwszego w Polsce tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.
Presenter

Dobrosława Egner

Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich. Nauczycielka, trenerka edukacji globalnej, coach i trener biznesu.
Od ponad 30 lat związana z edukacją formalną i pozaformalną. Od 2007 roku zaangażowana w projekty międzynarodowe, głównie o tematyce edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju. Swoją przygodę z nimi rozpoczęła od projektu Erasmus – „Cut the Ice”, który zmienił jej życie i postrzeganie edukacji. Twórczyni i koordynatorka 10-ciu edycji Gry Miejskiej Fair Train. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Założycielka i członkini Stowarzyszenia Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl. Także: harcerka, instruktorka narciarstwa, edukatorka i pracowniczka młodzieżowa.
Presenter

Rozalia Wiśniowska

Menadżerka ds. Komunikacji Fundacji Fairtrade Polska. Absolwentka Energetyki na Politechnice Krakowskiej. Od 4 lat związana z Fundacją Fairtrade Polska. Jej zainteresowanie edukacją globalną zaczęło się od wolontariatu w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
Presenter

Zbigniew Szalbot

Członek Zarządu Fundacji “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.
Będzie jedną z osób prowadzących spotkanie.

Agenda

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się, jak dzięki Fairtrade możemy wspólnie wzmacniać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. W pierwszej części Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland, pan Kamil Wyszkowski, omówi Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz postępy w ich realizacji. Powiemy też o tym, jak Fairtrade wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 1,2, 5, 8, 12, 13, 16 i 17.

W drugiej części konferencji uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jest to kampania łącząca konsumentów, organizacje pozarządowe, władze samorządowe, jednostki edukacyjne, wspólnoty wyznaniowe i firmy na rzecz wspierania społeczności rolniczych z uboższych rejonów świata.


Zaproszenie kierujemy głównie do:

  • przedstawicieli miast, 
  • szkół, uniwersytetów, 
  • partnerów społecznych, 
  • firm, 
  • mediów 
  • oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Sprawiedliwego Handlu i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

PROGRAM SPOTKANIA:

18:00 – 18:05 Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie do części I

18:05 - 18:25 - Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju Kamil Wyszkowski

18:25 – 18:45 - Jak Fairtrade wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju – Rozalia Wiśniowska

18:45 – 18:50 - Podsumowanie i wprowadzenie do części II

18:50 – 19:05 - Kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Gdańska – Jolanta Murawska

19:05 – 19:20 Kampania Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego – dr Ewa Radomska

19:20 - 19:35 - Kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Piekar Śląskich – Dobrosława Egner

19:35 - 20:00 - dyskusja