Logo

Jak zorganizować dostępne wydarzenie?

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Presenter

Joanna Pożeżyńska

Menadżer Produktów HVAC i FIRE PRO - Rockwool Polska
Presenter

ORGANIZATOR

Jesteśmy polską firmą z 25-letnią historią, aktywną w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia. Dynamiczny rozwój na styku dziedzin farmaceutyczno-medycznych daje wyjątkowe możliwości firmie i pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle rozwijamy synergiczne biznesy. Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.
Presenter

Jakiego sprzętu potrzebujesz?

Na laptopie i komputerze stacjonarnym w spotkaniu uczestniczysz z poziomu przeglądarki - klikasz na link i nic nie instalujesz! Jeśli chcesz uczestniczyć w naszym spotkaniu przez smartfona lub tablet, pobierz wcześniej bezpłatną aplikację: Clickmeeting (dostępna na: Android, iOS).Po pobraniu aplikacji, wpisz 9-cio cyfrowy kod ID który otrzymałeś w wiadomości email od organizatora spotkania.

Agenda

Coraz częściej mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest zdobycie publiczności na organizowane przez nas wydarzenia. Przy niskiej frekwencji obwiniamy konkurencję, złą pogodę bądź niewystarczającą reklamę - nie dostrzegając swojego udziału w tej sytuacji. Tymczasem okazuje się, że głównym problemem wpływających na (nie)uczestnictwo w kulturze nie jest brak czasu i niewystarczające środki finansowe, ale zmieniające się potrzeby uczestników oraz oferta – niedopasowana do preferencji współczesnej widowni.

Podczas webinarium:

  • poruszymy zagadnienia związane z nową definicją „kultury” oraz tzw. punktami stycznymi, czyli miejscami gdzie widzowie spotykają się z kulturą,
  • porozmawiamy o współczesnych uczestnikach wydarzeń kulturalnych i zastanowimy się – czemu nie przychodzą na organizowane przez nas wydarzenia?
  • dowiesz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w tworzeniu oferty kulturalnej dopasowanej do potrzeb widowni,
  • dowiesz się, jak zminimalizować ryzyko frekwencyjnego fiaska organizowanych działań.

Webinarium skierowane jest do organizatorów wydarzeń, animatorów i praktyków kultury oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z organizowaniem wydarzeń kulturalnych. Więcej szczegółów na stronie www.niepodlegla.gov.pl

Plan wydarzenia:

  • 11:50 - 12:00: rozgrzewka techniczna - zapraszamy do zalogowania się na parę minut przed startem, to dobra okazja aby sprawdzić, czy wszystko działa i zapewnić sobie komfortowy udział w webinarium
  • 12:00 - 13:00: wystąpienie Sławomira Czarneckiego
  • 13:00 - 13:30: sesja pytań i odpowiedzi - zapraszamy na czat


Webinarium realizujemy we współpracy z Webinaria24.pl

Rejestrując się na to webinarium wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, instytucja) przez Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w 00-054 Warszawa, ul. Jasna 24 dla celów związanych z realizacją Webinariów oraz szkoleń  mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników sektora kultury. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść moich danych i ich poprawiania.