Registration required

Marcin Wojtalik

Ekspert Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, od 2002 r. zajmuje się zawodowo tematyką edukacji globalnej i wzajemnych relacji między krajami bogatymi a biednymi; autor licznych publikacji z tej tematyki, szkoleniowiec. Pełnił funkcje we władzach szeregu organizacji pozarządowych, m.in. w Amnesty International, Grupie Zagranica, Akcji Demokracja. W latach 2012-2015 członek Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Obecnie specjalizuje się w tematyce żywności, lecz angażował się również w badania i rzecznictwo dotyczące m.in. monitoringu pomocy rozwojowej, międzynarodowych umów handlowych (m.in. TTIP, CETA) i innych tematów dotyczących spraw globalnych.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host