Registration required

NASI EKSPERCI

JAN CHUDZYŃSKI, specjalista ds. merytorycznych IGO, ekonomista rozwoju, działacz na rzecz sprawiedliwości globalnej – ekonomicznej i klimatycznej;
MARCIN WOJTALIK, ekspert i współzałożyciel IGO, od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem współpracy rozwojowej, edukacją globalną i kampaniami na rzecz odpowiedzialności globalnej.

Nasz projekt...

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Citizens for Financial Justice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
Wydarzenie organizowane jest w ramach szerszego przedsięwzięcia – kampanii pt. Citizens for Financial Justice.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host