Logo

This event has ended

"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Webinarium." by Webinaria24 . has ended
Tuesday, September 29, 2015 05:00 PM Europe/Warsaw